• darkblurbg
    Fysiotherapie Dokter & Huiberts
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Kinderfysiotherapie
    Geriatrie fysiotherapie

Fysiotherapeuten zijn specialist in bewegen. Alle factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en in stand houden van klachten worden besproken. Voorwaarden voor natuurlijk herstel en preventie worden gestimuleerd. Alle therapeuten in onze praktijk zijn naast algemeen therapeut ook gespecialiseerd.