• darkblurbg
    Fysiotherapie Dokter & Huiberts
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Kinderfysiotherapie
    Geriatrie fysiotherapie

De geriatrisch fysiotherapeut heeft zich door middel van een 3 jarige master opleiding gespecialiseerd in kwetsbare ouderen die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen.
Het gaat niet alleen om ouderen maar ook om patiënten die klachten hebben als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, dementie, nieuwe heup of knie of gebroken heup.

Door specifieke kennis over deze doelgroep en daarbij veel voorkomende ziektebeelden is de geriatrische fysiotherapeut bij uitstek geschikt u te helpen.

De therapie is vaak gericht op oefenen en trainen van handelingen die klachten geven in het dagelijks leven. Behandeling aan huis is een van de mogelijkheden, uiteraard bent u ook van harte welkom in de praktijk waar een ruime oefenzaal aanwezig is. 

Klachten die bij uitstek behandeld kunnen worden door een geriatrisch fysiotherapeut zijn ouderdom gerelateerde klachten. Een aantal voorbeelden hiervan worden toegelicht.

COPD
COPD is een aandoening waarbij de longen aangedaan zijn, hierdoor gaat ademhalingen moeilijker en heeft u minder energie.
Door de COPD ontstaat er vaak inactiviteit wat leid tot spierkrachtvermindering wat de inactiviteit nog verder in de hand helpt. Hierdoor kan er in een negatieve spiraal terecht gekomen worden.

Een geriatrisch fysiotherapeut kan u begeleiden de gevolgen hiervan zoveel mogelijk tegen te gaan.
Dit wordt onder andere gedaan door ademhalingstechnieken aan te leren, spierkracht te optimaliseren en u duidelijk te informeren over de aandoening.

Osteoporose
Osteoporose is een chronische aandoening die vooral bij ouderen voorkomt. Bij osteoporose is er naast minder botmassa ook een verandering in de structuur van het bot, hierdoor is de sterkte (nog) minder. Door de zwakkere botten en veranderde botstructuur ontstaan gemakkelijk botbreuken.

Een fysiotherapeut kan u bij deze aandoening praktische tips geven om de kans op vallen te verkleinen. Ook wordt er een beweegprogramma opgesteld, het is belangrijk de botten minimaal een half uur per dag te belasten met u volledige lichaamsgewicht. Hierin zal de fysiotherapeut u begeleiden.

Diabetes
Diabetes mellitus (DM) is een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. De verwachting is dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren fors zal stijgen. Bijkomend probleem is het veel voorkomen van comorbiditeiten en, op termijn, chronische complicaties.

Vele studies tonen aan dat diabetespatiënten of mensen met verhoogd risico op DM baat hebben bij bewegen. Bewegen heeft invloed op verschillende factoren die betrokken zijn bij de regulering van het bloedglucosegehalte en daarom wordt bewegen steeds meer opgevat als onderdeel van de behandeling.
De fysiotherapeut kan, met name als het gaat om het structureel veranderen van beweeggedrag- betrokken zijn bij de behandeling. Met de specifieke kennis waarover de fysiotherapeut beschikt, kan deze een beweegprogramma opstellen dat is afgestemd op de fysieke beperkingen en mogelijkheden van de individuele diabetespatiënt (KNGF).

Heup- of knie artrose
Heup of knie artrose, of te wel, slijtage van de heup of knie. Bij deze aandoening is het gewrichtskraakbeen beschadigd van het desbetreffende gewricht. Dit kan resulteren in pijnklachten en gewrichtsstijfheid.
Bij veel mensen bij wie deze diagnose gesteld wordt is de eerste gedachte vaak dat ze een nieuwe heup of knie moeten. In sommige situaties is dit het geval, maar vaak biedt fysiotherapie ook uitkomst voor een zekere periode.
Door te kijken waar de beperkingen precies vandaan komen (kracht, beweeglijkheid) wordt er een persoonlijk behandelprogramma opgesteld. Als gevolg hiervan neemt de beweeglijkheid vaak toe en de pijn af.