• darkblurbg
    Fysiotherapie Dokter & Huiberts
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Kinderfysiotherapie
    Geriatrie fysiotherapie

In een samenleving waarin de mensen ouder worden neemt het risico op klachten toe. Bij een korte periode van ziekte of inactiviteit neemt de spierkracht bij een ouder persoon met 30% af, dit heeft gevolgen voor de algehele fitheid.  Wanneer dit professioneel begeleid wordt door een gespecialiseerde fysiotherapeut kunnen de gevolgen tot een minimum beperkt worden en wordt de zelfstandigheid behouden. Na een operatieve ingreep waarbij u bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie heeft gekregen is de revalidatie een belangrijk proces op weer zo fit mogelijk te worden. 
In de ruime oefenzaal met moderne apparatuur en onder professionele begeleiding wordt de lokale en algehele belastbaarheid zorgvuldig getraind.
Timothy, welke de master opleiding tot geriatrisch fysiotherapeut volgt, zal u hierin begeleiden.