• darkblurbg
  Fysiotherapie Geulstraat
  Fysiotherapie
  Manuele therapie
  Geriatrie fysiotherapie
  Orofaciale fysiotherapie

Fysiotherapie bij dementie

Gepubliceerd op: 24-10-2022

Dementie is geen ziekte op zichzelf en maakt geen onderdeel uit van het normale verouderingsproces. Het wordt veroorzaakt door een combinatie van aandoeningen die het brein beschadigen (bijvoorbeeld Alzheimer). Dementie is het verlies van zenuwcellen. Het is progressief. Als een zenuwcel doodgaat, kan het niet vervangen worden. Als meerdere zenuwcellen doodgaan, krimpt het brein. De zwarte gebieden atrofiëren. Er zijn verschillende vormen van dementie. De meest bekende is Alzheimer, daarnaast zijn vasculaire dementie, lewy body dementie en frontotemporale het meest voorkomend. De symptomen en het verloop verschillen per soort dementie.

Vergeetachtig of dement?

Bij het ouder worden vergeet je mogelijk iets vaker dan normaal iets. Bij een aantal mensen komt dan de angst naar voren of het geen dementie is. Soms kan iemand even niet meer op een naam komen, maar schiet het later weer te binnen. Dan wordt gesproken over normale (ouderdoms)vergeetachtigheid. Bij het ouder worden werkt het geheugen trager en kost concentreren meer moeite. Ook zijn er andere oorzaken die vergeetachtigheid kunnen veroorzaken:

 • Medicijngebruik: met name slaapmiddelen of een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan tot geheugenproblemen leiden;
 • Vitamine- of vochtgebrek: een tekort aan vitamine B;
 • Infectie- of andere ziekten: infectieziekten of een slecht werkende schildklier kunnen tijdelijk geheugenproblemen veroorzaken. Dit kan ook voor de menopauze gelden;
 • Stress;
 • Te weinig prikkels: het geheugen wordt te weinig gestimuleerd en kan hierdoor afnemen.

 

Bij dementie is de informatie weg en komt niet meer terug. Ook heeft het veel invloed op het dagelijks functioneren. Dit heeft vergeetachtigheid niet.

Geriatrie fysiotherapie bij dementie

Fysiotherapie is misschien niet het eerste waaraan gedacht wordt bij dementie. Toch kan de geriatrie fysiotherapeut een zinvolle rol spelen bij het behandelen van iemand met dementie.
Om een voorbeeld te noemen, de geriatrie fysio heeft uitgebreide kennis in huis omtrent het beoordelen in welke fase iemand zit met dementie, aan de hand daarvan kan beoordeeld worden welke manier van benaderen het beste is. Als iemand nog in de begin fase zit bijvoorbeeld is het zinvol om een realiteits georiënteerde benadering toe te passen waarin je zoveel mogelijk iemand in het hier en nu probeert te houden om de cognitieve vermogens zoveel mogelijk te prikkelen. Is iemand al in een later stadium wordt de techniek valideren toegepast, hiermee wordt de belevingswereld van de cliënt bevestigd om rust te stimuleren.
Door zoveel mogelijk met deze factoren rekening te houden kan het behandeldoel sneller maar vooral op een fijnere manier behaald worden.