• darkblurbg
  Fysiotherapie Geulstraat
  Fysiotherapie
  Manuele therapie
  Geriatrie fysiotherapie
  Orofaciale fysiotherapie

Netwerk longen

Gepubliceerd op: 16-01-2023

Netwerk Longen is een samenwerkingsverband van de Noordwest Ziekenhuisgroep met huisartsen en fysio- en oefentherapeuten voor de behandeling en begeleiding van mensen met longaandoeningen. Netwerk Longen is opgericht met als doel de samenwerking tussen oefen-/fysiotherapeuten, longartsen en huisartsen te verbeteren en daarmee de behandeling van de patiënt te optimaliseren zo dicht mogelijk in de thuisomgeving van de patiënt.

Wij zijn als praktijk aangesloten bij het netwerk longen om de beste zorg te bieden voor longpatiënten. De meest bekende longaandoening is COPD, wat een verzamelnaam is voor longaandoeningen waarbij er sprake van chronische obstructie van de luchten. De meest voorkomende aandoening onder de noemer COPD is longemfyseem, een andere bekende vorm is bronchitis.
Een aantal vormen van overige longaandoeningen waarbij therapie effectief kan zijn:

 • Astma
 • Longsarcoïdose
 • Long fibrose
 • Verwijderd deel longen na longtumor bijvoorbeeld
 • Bronchiëctasieën
 • Long ontsteking
 • Revalidatie na longkanker

In andere blogs wordt er uitgebreider ingegaan op deze verschillende vormen van longaandoeningen en wat fysiotherapie daarbij voor u kan betekenen.

Los van het feit dat voor deelname aan het netwerk adequate scholing een vereiste is zetten wij in de praktijk een stap extra.
Zo zijn onze therapeuten master opgeleid, dit betekend dat ze na de 4-jarige opleiding tot algemeen therapeut een extra 3-jarige opleiding gevolgd hebben voor hun specialisme. De specialisaties die wij in huis hebben zijn geriatrie fysiotherapie, gespecialiseerde fysiotherapie voor ouderen. En manuele therapie, gespecialiseerde fysiotherapie voor gewricht gerelateerde klachten.  
Vaak gaan longaandoeningen een probleem vormen in de loop van het verouderingsproces en ontstaan er naast een conditionele beperking vaak ook klachten aan de wervelkolom ten gevolge van een verstoord ademhalingspatroon.
Door een combinatie van geriatrie fysiotherapie, manuele therapie en longfysiotherapie kunt u optimaal geholpen worden.

Ook hebben wij door het longnetwerk korte lijntjes met de longartsen, huisartsen en eventueel overige betrokken zorgverleners zoals diëtisten of ergotherapeuten.

Bent u benieuwd wat longfysiotherapie voor u kan betekenen, neem dan contact op!