• darkblurbg
  Fysiotherapie Dokter & Huiberts
  Fysiotherapie
  Manuele therapie
  Kinderfysiotherapie
  Geriatrie fysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te spelen en bewegen ontwikkelen zij hun motoriek en zintuigen,dit gaat meestal goed maar bij sommige kinderen gaat dit niet vanzelf. Zij ontwikkelen zich langzamer of zelfs afwijkend. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Deze kinderen moeten meer oefenen om een vaardigheid onder de knie te krijgen. Soms moet een kind ook leren om met minder mogelijkheden optimaal verder te gaan. Kinderfysiotherapie helpt, ondersteunt en stimuleert hierbij.

Mogelijke indicaties kinderfysiotherapie:

 • Motorische achterstand (veel vallen, niet soepel bewegen, problemen in fijne motoriek, angst om te bewegen, motorische onrust).
 • Voorkeurshouding of asymetrische ontwikkeling bij zuigelingen.
 • Billenschuiven, niet rollen, niet gaan zitten/lopen.
 • Jeuggdgezondheid, onvoldoende bewegen
 • Hypertonie (stijve baby) of hypotonie (slappe baby).
 • Kinderen met aangeboren of verworven orthopedische problematiek bijv. na een trauma (kneuzingen, breuken, immobilisatie)
 • Houdingsafwijkingen, hypermobiliteit.
 • Kinderen met een afwijkend looppatroon
 • Kinderen met een matige coördinatie (oa.DCD)
 • Schrijfproblemen en andere leerproblemen die samenhangen met motorische problemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Hersenbeschadiging (spasticiteit)

Verwijzing voor en de vergoeding van kinderfysiotherapie

Uw kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk, dit betekent dat u zonder verwijzing bij ons terecht kunt. Bij een chronische indicatie is er echter wel een verwijzing nodig. Door elke verzekeraar worden behandelingen kinderfysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Bij een chronische aandoening is dit ongelimiteerd; bij overige aandoeningen heeft u maximaal 18 behandelingen vanuit de basisverzekering. Daarnaast is het afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Voor meer informatie kunt u kijken op w ww.NVFK.nl

Opleiding tot kinderfysiotherapeut

Het behandelen van kinderen vraagt andere kennis en vaardigheden dan het behandelen van volwassenen. Een kinderfysiotherapeut heeft naast de opleiding fysiotherapie een aanvullende opleiding gedaan tot kinderfysiotherapeut. Om daarnaast in het kwaliteitsregister te blijven staan moet er regelmatig bijscholing gevolgd worden. Een kinderfysiotherapeut onderzoekt en behandelt kinderen van 0 – 16 jaar. Een behandeling gebeurt bij zuigelingen (tot 1 jaar) over het algemeen aan huis. In onze praktijk heeft Renate Huiberts kinderfysiotherapie gestudeerd en zij staat geregistreerd bij de NFVK.

Neem nu contact op voor kinderfysiotherapie in Den Helder

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders en leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Bewegingstherapie

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

BRON: KNGF