• darkblurbg
    Fysiotherapie Geulstraat
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Geriatrie fysiotherapie
    Orofaciale fysiotherapie

Fysiotherapeuten zijn specialist in bewegen. Alle factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en in stand houden van klachten worden besproken. Voorwaarden voor natuurlijk herstel en preventie worden door middel van fysiotherapie gestimuleerd. Alle fysiotherapeuten bij fysiotherapie Geulstraat zijn naast algemeen therapeut ook gespecialiseerd. 

De aanwezige fysiotherapie specialisaties zijn:
- Manueel therapie
- Geriatrie fysiotherapie
- Hoofdpijnklachten
- Medical taping