• darkblurbg
    Fysiotherapie Geulstraat
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Geriatrie fysiotherapie
    Orofaciale fysiotherapie

Bij pijnklachten en blessures zoekt het lichaam naar manieren om te kunnen blijven functioneren omdat bewegen noodzakelijk is voor het herstelproces. Het lichaam creëert wat we noemen: compensatiemechanismen. Met hulp van buitenaf, dus door het tape in de gewenste richting te plakken, is het lichaam beter in staat om te compenseren. Hierdoor kun je makkelijker bewegen en herstelt u sneller. Vaak wordt meteen na het tapen pijnvermindering en meer bewegingsvrijheid ervaren. Doelstelling is het verbeteren van  bewegingen en stabiliteit waardoor de gebruiker toegankelijker is voor oefeningen en training.

Het principe is: Activeren in plaats van fixeren met daar bij behoud van de volledige functionaliteit van spieren en gewrichten