• darkblurbg
    Fysiotherapie Geulstraat
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Geriatrie fysiotherapie
    Orofaciale fysiotherapie

Hoofdpijn kan uw dagelijks leven sterk beïnvloeden. Samen met uw specialistische hoofdpijn therapeut wordt onderzocht waar uw hoofdpijnklachten vandaan komen. Dit is het eerste dat onderzocht dient te worden omdat er verschillende vormen van hoofdpijn zijn (migraine, cervicogene- en cervicomandibulaire hoofdpijn).

Bij de eerste afspraak wordt met behulp van moderne en wetenschappelijke methoden direct de ernst en de soort van uw hoofdpijn bepaald. Vanuit deze metingen wordt een behandelplan opgesteld met als doel uw hoofdpijnklachten zo snel mogelijk verminderen.

De gegeven behandeling is specifiek ontwikkeld voor hoofdpijn- en nekpijnklachten. De behandeling bestaat uit een combinatie van persoonlijke behandelingen, oefeningen en begeleiding.

Wanneer u langer dan 6 weken hoofdpijn heeft spreken we van chronische hoofdpijn. Aanhoudende pijn maakt het pijnverwerkingssysteem overgevoelig. Deze overgevoeligheid van het zenuwstelsel is bij hoofdpijn deels een oorzaak voor de aanhoudende pijnklachten. U wordt belemmerd in uw dagelijks functioneren en de hoofdpijn beheerst uw leven. De oorzaak van uw hoofdpijn wordt behandeld en u wordt begeleid in het reguleren van het overgevoelige pijnverwerkingssysteem.