• darkblurbg
    Fysiotherapie Geulstraat
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Geriatrie fysiotherapie
    Orofaciale fysiotherapie

Osteoporose is een chronische aandoening die vooral bij ouderen voorkomt. Bij osteoporose is er naast minder botmassa ook een verandering in de structuur van het bot, hierdoor is de sterkte (nog) minder. Door de zwakkere botten en veranderde botstructuur ontstaan gemakkelijk botbreuken.

Een fysiotherapeut kan u bij deze aandoening praktische tips geven om de kans op vallen te verkleinen. Ook wordt er een beweegprogramma opgesteld, het is belangrijk de botten minimaal een half uur per dag te belasten met u volledige lichaamsgewicht. Hierin zal de fysiotherapeut u begeleiden.