• darkblurbg
    Fysiotherapie Geulstraat
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Geriatrie fysiotherapie
    Orofaciale fysiotherapie

Indien er sprake is van langdurige pijn en of klachten aan uw lichaam, is er regelmatig ook sprake van verstoringen op andere vlakken. Zoals uw dagelijks functioneren of het niet meer kunnen deelnemen aan sportactiviteiten of zelfs gevoelens van somberheid en neerslachtigheid. Onbewust kunnen deze verstoringen de klachten beïnvloeden en herstel in de weg staan. Wanneer we voorbij gaan aan deze verstoringen lukt het niet om tot een optimaal herstel te komen. Om te kunnen bepalen welke zorg voor u het meest optimaal is, willen we een indruk krijgen over uw gezondheid in al deze aspecten. We vragen u bij aanvang een vragenlijst in te vullen. De uitkomst laat een visueel spinnenweb zien, waarin gezondheid van de mens vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. (bron; Institute for Positive Health iPH) “Positieve Gezondheid” is ontwikkeld door Machteld Huber, huisarts en gepromoveerd op dit nieuwe concept. Deze brede visie op gezondheid is een vernieuwing ten opzichte van de oude gedachten van ‘Gezondheid als afwezigheid van een aandoening’. Deze nieuwe visie zet gezondheid in een breder daglicht, dat perfect aansluit bij de visie van fysiotherapie Dokter & Huiberts.