• darkblurbg
    Fysiotherapie Geulstraat
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Geriatrie fysiotherapie
    Orofaciale fysiotherapie

De gevolgen van Corona kunnen forse beperkingen in uw dagelijks leven geven. Ook kan u merken dat het lastig is weer op het oude activiteitenniveau als voor Corona terug te komen. De juiste manier van trainen en bewegen kan bijdragen aan het herstel hiervan. Ook zal u opnieuw uw lichamelijke grenzen moeten leren kennen en hiermee om moeten leren gaan.

De fysiotherapeutische revalidatie bestaat uit begeleiding bij het opbouwen van uw kracht en conditie. Dit wordt gedaan aan de hand van uw persoonlijke doelen en verwachtingen.

De eerste 50 behandelingen voor fysiotherapie bij Corona worden uit uw basis verzekering vergoed over maximaal 6 maanden. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk.

U wordt begeleidt door gespecialiseerd ouderen fysiotherapeut Timothy van der Swaluw en door manueel therapeut Nienke Dokter. Hierbij begeleid Timothy u bij de trainingen en Nienke biedt begeleiding bij de omgang met de lichamelijke grenzen. Beide hebben een cursus tot Corona therapeut gevolgd.

Mocht u vragen hebben, bel of mail gerust.