• darkblurbg
    Fysiotherapie Geulstraat
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Geriatrie fysiotherapie
    Orofaciale fysiotherapie

Soms is het in verband met de (lichamelijke) klacht of situatie niet mogelijk om naar de praktijk te
komen. Er is dan de mogelijkheid voor ons als fysiotherapeuten om bij u aan huis te komen.
Fysiotherapie aan huis kan ook heel waardevol zijn om een beeld te krijgen bij hoe iemand thuis
functioneert en beweegt en of er misschien nog andere factoren een rol spelen. Ook kan de
fysiotherapeut direct (praktische) tips geven om beter te bewegen/te herstellen in de thuissituatie.
Maar hoe gaat fysiotherapie aan huis in zijn werk en bij welke aandoeningen is therapie aan huis
gewenst?

Hoe gaat het in zijn werk?
Uw (huis)arts schrijft een verwijzing voor fysiotherapie met daarop de voorkeur voor behandeling
aan huis (mocht dit nodig zijn). U of de fysiotherapeut (als de verwijzing ook naar de fysiotherapeut is
verstuurd) neemt contact op voor een eerst afspraak/intake. Het kan zijn dat na een aantal
huisbezoeken het geen meerwaarde meer heeft om aan huis te behandelen en dan kan, in overleg
met u, de keuze gemaakt worden om het behandeltraject te vervolgen in de praktijk (denk
bijvoorbeeld aan revalidatie na een operatie) als de mogelijkheid daartoe is.

Bij welke klachten/aandoeningen is therapie aan huis (in het beginstadium) vooral een uitkomst?
- Operatie (aan heup of knie); na ontslag uit ziekenhuis
- CVA (beroerte)
- Neurologische aandoeningen
- Valproblematiek
- Afgenomen zelfredzaamheid

Als geriatrie fysiotherapeuten hebben wij bij de genoemde klachten/aandoeningen de juiste expertise in huis u te helpen! 
Binnen Den Helder verzorgen wij fysiotherapie aan huis. 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust vrijblijvend contact op.