• darkblurbg
    Fysiotherapie Dokter & Huiberts
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Kinderfysiotherapie
    Geriatrie fysiotherapie

Fysiotherapeuten zijn specialist in bewegen. Alle factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en in stand houden van klachten worden besproken. Voorwaarden voor natuurlijk herstel en preventie worden door middel van fysiotherapie gestimuleerd. Alle fysiotherapeuten bij fysiotherapie Dokter&Huiberts zijn naast algemeen therapeut ook gespecialiseerd. 

De aanwezige fysiotherapie specialisaties zijn:
- Manueel therapie
- Kinderfysiotherapie
- Geriatrie fysiotherapie
- Medical taping 

https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a155730350w219569049p209062332