• darkblurbg
    Fysiotherapie Dokter & Huiberts
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Kinderfysiotherapie
    Geriatrie fysiotherapie

COPD is een aandoening waarbij de longen aangedaan zijn, hierdoor gaat ademhalingen moeilijker en heeft u minder energie.
Door de COPD ontstaat er vaak inactiviteit wat leid tot spierkrachtvermindering wat de inactiviteit nog verder in de hand werkt. Hierdoor ontstaat er een negatieve spiraal in het beweegpatroon.
Fysio bij COPD is bewezen effectief!
Een geriatrisch fysiotherapeut kan u begeleiden de gevolgen van COPD zoveel mogelijk tegen te beperken. 
Dit wordt onder andere gedaan door ademhalingstechnieken aan te leren, spierkracht te optimaliseren en u duidelijk te informeren over de aandoening.

Fysiotherapie wordt afhankelijk van de ernst uit de basis verzekering vergoed. Voor een specifieke toelichting hierop zie: https://www.longfonds.nl/zeker-van-uw-fysiotherapie