• darkblurbg
    Fysiotherapie Geulstraat
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Geriatrie fysiotherapie

COPD

COPD is een aandoening waarbij de longen aangedaan zijn, hierdoor gaat ademhalingen moeilijker en heeft u minder energie.
Door de COPD ontstaat er vaak inactiviteit wat leidt tot spierkrachtvermindering, dit werkt de inactiviteit nog verder in de hand. Hierdoor ontstaat er een negatieve spiraal in het beweegpatroon.
Fysio bij COPD is bewezen effectief!
Een geriatrie fysiotherapeut kan u begeleiden de gevolgen van COPD zoveel mogelijk te beperken. 
Dit wordt onder andere gedaan door ademhalingstechnieken aan te leren, spierkracht te optimaliseren en u duidelijk te informeren over de aandoening. Fysiotherapie bij COPD is bewezen effectief.

Fysiotherapie wordt afhankelijk van de ernst uit de basisverzekering vergoed.

Fysiotherapie Geulstraat is aangesloten bij het longnetwerk van Beweegzorg Noordwest om een optimale behandeling te garanderen.