• darkblurbg
  Fysiotherapie Dokter & Huiberts
  Fysiotherapie
  Manuele therapie
  Kinderfysiotherapie
  Geriatrie fysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te spelen en bewegen ontwikkelen zij hun motoriek en zintuigen. Dit gaat meestal goed maar bij sommige kinderen gaat dit niet vanzelf. Zij ontwikkelen zich langzamer of zelfs afwijkend. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Deze kinderen moeten meer oefenen om een vaardigheid onder de knie te krijgen. Soms moet een kind ook leren om met minder mogelijkheden optimaal verder te gaan. De kinderfysiotherapeut helpt, ondersteunt en stimuleert hierbij.

Mogelijke indicaties kinderfysiotherapie:

 • Motorische achterstand (veel vallen, niet soepel bewegen, problemen in fijne motoriek, angst om te bewegen, motorische onrust).
 • Voorkeurshouding of asymetrische ontwikkeling bij zuigelingen.
 • Jeuggdgezondheid, onvoldoende bewegen
 • Hypertonie (stijve baby) of hypotonie (slappe baby).
 • Billenschuiven, niet rollen, niet gaan zitten/lopen.
 • Kinderen met aangeboren of verworven orthopedische problematiek bijv. na een trauma (kneuzingen, breuken, immobilisatie)
 • Kinderen met een afwijkend looppatroon
 • Kinderen met een matige coördinatie (oa.DCD)
 • Houdingsafwijkingen, hypermobiliteit.
 • Schrijfproblemen en andere leerproblemen die samenhangen met motorische problemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Hersenbeschadiging (spasticiteit)

Verwijzing voor en de vergoeding van kinderfysiotherapie

Uw kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing bij ons terecht kunt. Bij een chronische indicatie is er echter wel een verwijzing nodig. Door elke verzekeraar worden behandelingen kinderfysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Bij een chronische aandoening is dit ongelimiteerd; bij overige aandoeningen heeft u maximaal 18 behandelingen vanuit de basisverzekering. Daarnaast is het afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Voor meer informatie kunt u kijken op w ww.NVFK.nl

Opleiding tot kinderfysiotherapeut

Het behandelen van kinderen vraagt andere kennis en vaardigheden dan het behandelen van volwassenen. Een kinderfysiotherapeut heeft naast de opleiding fysiotherapie een aanvullende opleiding gedaan tot kinderfysiotherapeut. Om daarnaast in het kwaliteitsregister te blijven staan moet er regelmatig bijscholing gevolgd worden. Een kinderfysiotherapeut onderzoekt en behandelt kinderen van 0 – 16 jaar. Een behandeling gebeurt bij zuigelingen (tot 1 jaar) over het algemeen aan huis. In onze praktijk heeft Renate Huiberts kinderfysiotherapie gestudeerd en zij staat geregistreerd bij de NFVK.

Kinderfysiotherapie bij baby’s

Als ouders of het GGD, jeugdgezondheidscentrum vragen hebben over de motoriek van baby’s, kunnen ze bij de kinderfysiotherapeut terecht. Wij zien vooral veel baby’s met een voorkeurshouding, met een afplatting van het achterhoofd, baby’s met een slappe of juist gespannen motoriek, huilbaby’s, billenschuivers, baby’s met een OPBL, prematuren.

Voorkeurshouding PCM-meting

Na de geboorte draaien baby’s vaak hun hoofd naar één kant. Meestal gaat dit binnen enkele weken over. Soms gaat het niet vanzelf.
We spreken van een voorkeurshouding als de baby driekwart van de tijd met het hoofd naar één kant gedraaid ligt, wanneer het volgen met de ogen en het hoofd naar de andere zijde onvoldoende is (vanaf 8 weken) bij een normale beweeglijkheid van de nek.
Als gevolg van het liggen op één kant wordt het achterhoofd aan die kant platter. Dit kan geen kwaad maar het ziet er minder mooi uit.
Vaak wordt de afvlakking vanzelf minder maar een ernstige afvlakking verdwijnt soms niet helemaal. Om te zorgen dat de afvlakking niet steeds erger wordt kan de kinderfysiotherapeut u begeleiden en adviezen geven. Deze adviezen zijn gericht op het uitlokken van bewegingen naar de andere kant en het verkrijgen van symmetrie in houding en beweging en daardoor het verminderen van de afvlakking van het achterhoofd.
Plagiocephalometrie (PCM) is een recent ontwikkelde, betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. De kinderfysiotherapeut gebruikt dit om de mate van scheefheid van het hoofdje vast te stellen. Ook is er een voorspelling te doen over de te verwachten verbetering.

Kinderfysiotherapie bij peuters/kleuters

Bij twijfels over de motorische ontwikkeling van peuters en kleuters kunnen ouders contact opnemen met de kinderfysiotherapeut. Redenen om contact met de kinderfysiotherapeut op te nemen kunnen zijn: achterstand in de motorische ontwikkeling, bewegingsangst (niet durven klimmen/springen), ‘anders’ lopen (tenengang, laat lopen, voeten naar binnen of naar buiten gedraaid, veel vallen), moeite hebben met kleutervaardigheden (tekenen, kleuren, knutselen), een aangeboren aandoening (CP, OPBL).

Kinderfysiotherapie bij schoolkinderen en tieners

Schrijven is een vaardigheid waar veel schoolkinderen moeite mee hebben. De kinderfysiotherapeut kan zowel in de praktijk als op school ondersteuning bieden bij het verbeteren van de schrijfmotoriek en het adviseren van leerkrachten op het gebied van schrijven.

De kinderfysiotherapeut helpt ook bij vragen over de algehele motorische ontwikkeling (veel vallen, moeite met gymnastiek, moeite met fijne of grove motoriek). Ook bij een vertraagd herstel na blessures of bij vragen over bijvoorbeeld de houding (scoliose) kan kinderfysiotherapie u helpen.