• darkblurbg
    Fysiotherapie Dokter & Huiberts
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Kinderfysiotherapie
    Geriatrie fysiotherapie

Als ouders of het GGD, jeugdgezondheidscentrum vragen hebben over de motoriek van baby’s, kunnen ze bij de kinderfysiotherapeut terecht. Wij zien vooral veel baby’s met een voorkeurshouding, met een afplatting van het achterhoofd, baby’s met een slappe of juist gespannen motoriek, huilbaby’s, billenschuivers, baby’s met een OPBL, prematuren.

Voorkeurshouding PCM-meting

Na de geboorte draaien baby’s vaak hun hoofd naar één kant. Meestal gaat dit binnen enkele weken over. Soms gaat het niet vanzelf.
We spreken van een voorkeurshouding als de baby driekwart van de tijd met het hoofd naar één kant gedraaid ligt, wanneer het volgen met de ogen en het hoofd naar de andere zijde onvoldoende is (vanaf 8 weken) bij een normale beweeglijkheid van de nek.
Als gevolg van het liggen op één kant wordt het achterhoofd aan die kant platter. Dit kan geen kwaad maar het ziet er minder mooi uit.
Vaak wordt de afvlakking vanzelf minder maar een ernstige afvlakking verdwijnt soms niet helemaal. Om te zorgen dat de afvlakking niet steeds erger wordt kan de kinderfysiotherapeut u begeleiden en adviezen geven. Deze adviezen zijn gericht op het uitlokken van bewegingen naar de andere kant en het verkrijgen van symmetrie in houding en beweging en daardoor het verminderen van de afvlakking van het achterhoofd.
Plagiocephalometrie (PCM) is een recent ontwikkelde, betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. De kinderfysiotherapeut gebruikt dit om de mate van scheefheid van het hoofdje vast te stellen. Ook is er een voorspelling te doen over de te verwachten verbetering.