• darkblurbg
    Fysiotherapie Geulstraat
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Geriatrie fysiotherapie
    Orofaciale fysiotherapie

In een steeds ouder wordende samenleving komen valincidenten bij ouderen meer en meer voor. Vooral bij thuiswonende ouderen van 70 jaar neemt het aantal valincidenten toe. De gevolgen van een val kunnen tot ernstige beperkingen in het dagelijks leven lijden, angst om nog eens te vallen creëren en de kans op nog een valincident is dubbel zo groot. 
De oorzaken van vallen zijn zeer breed. Het kan komen door een matje waarover gestruikeld wordt, maar het kan ook liggen aan de kracht of balans die tekort schiet. Door gerichte adviezen en training van een geriatrie fysiotherapeut is hier vaak wat aan te doen. Een loophulpmiddel kan ook uitkomst bieden.
Wat u zelf alvast kan doen is kritisch naar uw woonomgeving kijken, denk hierbij aan matjes, snoeren of kleine obstakels waar u over zou kunnen struikelen. Met betrekking tot sterker worden werkt het al als u dagelijks een aantal keer extra uit uw stoel opstaat of een keer extra de trap op loopt. 

Bent u gevallen, bent u bang om te vallen of kent u iemand in uw omgeving die hiermee te maken heeft? 
Dan is valpreventie interessant voor u. Wij zijn gespecialiseerd in tests die de oorzaak van het vallen of wat angst geeft om te vallen in kaart te brengt. Aan de hand hiervan wordt er samen met u een behandelplan opgesteld om het valrisico te doen afnemen. Ook wordt de thuissituatie geanalyseerd. Behandeling aan huis is een van de mogelijkheden.

Wij bieden valpreventie individueel aan, maar bij voldoende animo kan een valpreventie cursus gegeven worden, minimum aantal deelnemers hiervoor is 5.
De valpreventie cursus die aangeboden wordt heet "in balans". Deze cursus duurt 12 weken waarbij 1x per week 1 uur onder begeleiding in groepsverband getraind wordt. De kosten hiervoor bedragen 220,-. 
Indien u aanvullend verzekerd bent heeft u bij sommige verzekeraars los van de fysiotherapie recht op een extra vergoeding voor valpreventie. Contact hiervoor uw verzekeraar.