• darkblurbg
    Fysiotherapie Geulstraat
    Fysiotherapie
    Manuele therapie
    Geriatrie fysiotherapie
    Orofaciale fysiotherapie

Is fysiotherapie opgenomen in het basispakket?
Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Indien u een verwijzing heeft voor artrose krijgt u 12 behandelingen vergoed. Bij een verwijzing voor COPD is de hoeveelheid behandelingen die u vergoed krijgt afhankelijk van de ernst. 

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan. Vanaf de 21ste behandeling is dit het geval.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf of via de aanvullende verzekering. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering
Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er beperkingen. Wij verzoeken u goed uw polisvoorwaarden na te kijken, daar u zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding van de fysiotherapie.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten. 

Geen aanvullende verzekering
Onderstaande tarieven zijn van toepassing op patiënten die geen aanvullende ziektekostenverzekering hebben en zijn een gemiddelde van de diverse zorgverzekeraars.

Tarieven 2023

Algemene fysiotherapie

35,-

Manuele fysiotherapie

46,-

Geriatrie fysiotherapie

46,-

Algemene fysiotherapie aan huis

46,-

Geriatrie fysiotherapie aan huis

55,-

Intake en onderzoek na screening

46,-

Intake en onderzoek na verwijzing

46,-

Tijdrovende rapportage

70,-

Niet verschenen of afgebericht

25,-

Medisch fitness

30,-